top of page

Privacystatement

Privacyverklaring

Moonbalance hecht  grote waarde aan de privacy van de consument. Daarom houdt zij zich ook strikt aan de privacywet. In deze privacyverklaring  beschrijft Moonbalance  wat er wordt gedaan met de persoonsgegevens van de consument.

Om een aankoop te doen in  de webwinkel van Moonbalance  dient de consument zich te registreren. Deze gegevens worden door Moonbalance gebruikt om  de bestelling af te ronden en te verzenden.
Moonbalance ontvangt  behalve persoonsgegevens ook informatie over de bankbetaling van de consument.
Op basis van toestemming van de consument, archiveert Moonbalance de persoons -en betalingsgegevens in haar bestelhistorie totdat er geen gebruik meer wordt gemaakt van diensten.  De wettelijke verplichting hiervoor is 7 jaar.
 

Voor contact over eventuele bestelwijzigingen, orders en webwinkel informatie gebruikt Moonbalance het ingevulde  emailadres van de consument.

Bestellingen die via de webwinkel gekocht worden, worden verzonden door Post NL. Om de bestelling bij de consument te bezorgen  dient Moonbalance de persoonsgegevens aan deze verzendservice en bezorgdiensten te geven.

Moonbalance verstrekt geen  persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze bedrijfsvoering of bij wettelijke verplichting.
Cookies
Moonbalance maakt gebruik van Cookies. Dit zijn kleine bestanden waarin informatie wordt opgeslagen. Deze zijn nodig voor het goed functioneren van de website en  het verzamelen van anonieme analytische gegevens. Wanneer de consument  de website bezoekt toont Moonbalance een melding voor toestemming voor het gebruik van  cookies. Mocht de consument  daarna weer de website gebruiken, dan verwacht Moonbalance geen bezwaren meer tegen cookies.  Bij het uitschakelen van cookies kan het zijn dat niet alle onderdelen van de webwinkel naar behoren functioneren.
 

Beveiligingsmaatregelen
Om de persoonsgegevens van de consument te beschermen neemt Moonbalance de volgende maatregelen:

  • persoon-en betalingsgegevens worden opgeslagen in een gesloten systeem

  • Moonbalance maakt gebruikt van een SSL  functie waarmee alle informatie tussen de consument en de webwinkel wordt afgeschermd wanneer de consument persoonsgegevens invoert


Wijzigingen
Moonbalance kan haar websites en producten wijzigen wat betekent dat de privacyverklaring ook aangepast wordt. Moonbalance vraagt haar consumenten regelmatig te kijken naar de datum en versie van de privacyverklaring.

Moonbalance biedt de consument de mogelijkheid om zijn opgeslagen persoonsgegevens in te zien. Hierbij vraagt Moonbalance de consument om zich te identificeren  zodat  zeker is dat er geen gegevens worden verstrekt aan derden.
Voor inzicht in persoonsgegevens dient de consument contact op te nemen met Moonbalance.

Klacht
Mochten er klachten zijn over de privacyprocedure, dan  heeft de consument het recht deze in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor overige  vragen, klachten of suggesties over de privacyverklaring van Moonbalance kan er contact op worden genomen met:
Moonbalance 
Nieuwe Nonnendaalseweg 17B
6542pa Nijmegen
info.moonbalance@gmail.com
Tel: 0614678177

bottom of page