top of page

winkelbeleid

Moonbalance Algemene Voorwaarden  

De door Moonbalance gehanteerde voorwaarden zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die Moonbalance met de consument sluit.
Eventueel  door de consument gestelde voorwaarden,  hebben geen geldigheid.

 

De koopovereenkomst  komt tot stand door het bevestigen van de aankoop door de consument. Moonbalance zal deze koopovereenkomst archiveren.
Bij het sluiten van de koopovereenkomst zal de consument per  e-mail een bevestiging hiervan krijgen.

 

Neem voor vragen en opmerkingen contact op via info.Moonbalance@gmail.com /telefoon 0614678177

of per post

Moonbalance Nieuwe Nonnendaalseweg 17 B 6542PA Nijmegen
De consument  stemt ermee in dat de laatste versie van de algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing is.

 

 

Artikel 1.  Producten
Moonbalance verkoopt natuurproducten waaronder essentiële oliesets. De producten zijn van hoogwaardige natuurzuivere kwaliteit en waar mogelijk biologisch.  De producten zullen nooit ouder zijn dan het begin van de volledige lengte van de houdbaarheidsdatum.
 


Artikel 2. Registratie en privacy
Voor aankoop van  producten in de webshop moet de consument zich registreren. Hiervoor dient de consument zijn  persoonlijke gegevens aan Moonbalance te  verstrekken. Die persoonlijke gegevens moeten naar waarheid zijn ingevuld. Moonbalance  houdt zich aan de regels van de Wet Bescherming persoonsgegevens.  Zij zal de door de consument verstrekte informatie uitsluitend gebruiken voor uitvoering van de koopovereenkomst. Moonbalance heeft een strikt privacy statement wat te lezen is op de website.


Artikel 3. Betalingen
De totale  prijs van de producten is vermeld  in de webshop. De consument kan via de betalingsmethode IDEAL ( zoals aangegeven) aankopen doen in onze webshop.
Naast de (totale) productprijs komen de verzendkosten voor rekening van de consument.
Pas na ontvangst van het volledige aankoopbedrag + verzendkosten zal de bestelling toegestuurd worden.

 

 

Artikel 4 . Levering
Moonbalance levert de producten  af op het adres dat bij de bestelling is opgegeven. De consument kan het adres niet meer wijzigen als het pakket is verzonden. POSTNL  verzorgt de distributie.  Moonbalance doet haar best om de bestelling binnen 2 tot 3 werkdagen  te leveren.

Mocht de bestelling om wat voor reden ook vertraagd zijn, dan stelt Moonbalance de consument daar schriftelijk per mail van op de hoogte. Moonbalance garandeert dat de consument de  bestelling uiterlijk binnen 14 dagen na  bevestiging van de koop zal ontvangen. Mocht dit onverwachts niet lukken, dan stelt Moonbalance de consument in de gelegenheid om één van onderstaande opties te kiezen:
- het aankoopbedrag wordt teruggestort binnen 14 werkdagen
- er wordt een vervangend product van gelijke waarde uitgekozen
- er wordt een tegoedbon van gelijke waarde verzonden
 

 

Artikel 5. Retour
De consument heeft het wettelijk recht om  binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling, het product te retourneren. Mits het product ongeopend, compleet en niet beschadigd is.
Voor retourneren kan de consument een mail sturen naar  info.moonbalance@gmail.com. De consument ontvangt een retourbevestiging en instructie en dient het product binnen 14 dagen terug te sturen. Als Moonbalance het product heeft ontvangen stort zij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug.  De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de consument.

.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid
Moonbalance is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de schade  die veroorzaakt is door het gebruik van een product. Moonbalance werkt uitsluitend met natuurlijke en zuivere producten. Dat wil echter niet zeggen dat er niet onverwacht een  allergische reactie e.d kan optreden. De verantwoording daarvoor ligt geheel bij de gebruiker van het product.


Bij schade die is ontstaan door onze opzet of nalatigheid heeft de consument recht op schadevergoeding. Dat zal  maximaal het aankoopbedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

 

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: beeldmerken, auteursrechten of woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn eigendom van Moonbalance  (of heeft zij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Het is niet toegestaan om als consument hier inbreuk op te maken. Lees ook de disclaimer voor meer informatie.


 

Artikel 8. Klachtenregeling
Mocht de consument een  klacht hebben over de uitvoering van de overeenkomst, dan mag hij ten alle tijde contact opnemen met Moonbalance. De consument dient zijn klacht schriftelijk en  zo  snel mogelijk  te sturen naar info.moonbalance@gmail.com.  Moonbalance zal na ontvangst van  de klacht, deze binnen 14 werkdagen behandelen.  Mocht het onverhoopt langer duren dan zal Moonbalance de consument daarvan schriftelijk binnen 10 werkdagen op de hoogte stellen. Mocht de klacht niet onderling tussen Moonbalance en de consument op te lossen zijn, dan wordt de geschillenregeling van toepassing.

 

Artikel 9.  Geschillenregeling
Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die Moonbalance met de consument sluit, is voor zover wettelijk,  het  Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil zal dit tot een juridische oplossing moeten komen.


 

Contact
Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u een e-mail sturen naar info.moonbalance@gmail.com of telefonisch contact opnemen via tel: 0614678177 (ma. t/m vr. 09.00 tot 17.00 uur).

 

Goede doel
doel1.jpg

Goede Doel


Laat de natuur voor ons werken en wij voor de natuur!
 

Het motto van Moonbalance is: laat de natuur voor ons werken en wij voor de natuur!


Moonbalance is ervan overtuigd dat alles in de natuur volgens cycli verloopt  en daar willen wij in meegaan.


Dit betekent dat wij zorgvuldig omgaan met haar producten. En dat we er mede zorg voor dragen dat de natuur deze opnieuw kan produceren. Geven en nemen in een natuurlijke wisselwerking.  

Daarom doneert Moonbalance  5% van iedere bestelling aan goede doelen  in het kader van  milieurechten en natuurbehoud.

Voor 2021 is er gekozen voor deze stichting:

 

Whisperings of the amazon

Supporting indigenous people, animals and plants in the Amazon region of Peru, especially the Shipibo-Conibo community, while retaining their own culture, language, wisdom and knowledge of plants. Through which sustainable ecological contributions can be made for the indigenous population, the Shipibo-Conibo community, nature and the animals in the Amazon Rainforest.

Klik hier voor meer informatie over deze stichting>>
bottom of page